Toret Manager

Dokumentace pluginu

Instalace pluginu

Abyste mohli začít používat plugin Toret Manager, nejprve je třeba jej stáhnout.

Nainstalujte plugin v administracích všech webů, které chcete propojit s Toret Managerem.

Nahrajte soubor s pluginem Toret Manager do WordPressu.

Aktivujte plugin v seznamu pluginů.

Propojení webů s Toret Managerem

Nyní je třeba provést registraci do Toret Manageru prostřednictvím registračního formuláře. Po vyplnění údajů obdržíte e-mailem přihlašovací údaje.

Se získanými přihlašovacími údaji se přihlaste do aplikace Toret Manager na stránce app.toret.net. V aplikaci přejděte do sekce “Weby” (1), kam vložíte údaje o webech, které chcete propojit.

Zadejte název webu (2), URL pro notifikaci – viz dále (3), a klikněte na tlačítko “Přidat” (4).

URL pro notifikaci najdete v pluginu Toret Manager daného webu. Pozor, pro každý web je individuální.

Nyní jste přidali vaše weby do aplikace Toret Manager. Postupně zkopírujte vyznačené údaje z aplikace (1, 2, 3)…

… a vložte je do příslušných polí v pluginu Toret Manager na vašem webu (1, 2, 3).

Pokud jste postupovali správně, pak po kliknutí na tlačítko “Uložit a otestovat připojení” (4) bude propojení úspěšně dokončeno.

Nyní můžete pokračovat s nastavením synchronizace.

Nastavení synchronizace

Nastavení synchronizace provedete v administraci pluginu Toret Manager. V sekci nastavení synchronizace vyberete a nastavíte položky, které chcete synchronizovat.

Příspěvky

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci příspěvků.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z tohoto webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené příspěvky na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud upravíte příspěvek na webu, dojde k odeslání aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete příspěvek na webu, bude smazán také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunut do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové příspěvky z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci příspěvků v cloudu, aktualizují se také příspěvky na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání přes administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.
 • Stav importované položky: Zde nastavíte, v jakém stavu budou importované příspěvky do webu – Koncept, Čeká na schválení, Soukromý nebo Publikováno.

Nastavení synchronizace (4)

 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení položek, které souvisejí se synchronizovanými příspěvky, jako jsou např. komentáře, další příspěvky a produkty.
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s příspěvky (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Stránky

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci stránek.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené stránky na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud upravíte stránku na webu, dojde k odeslání aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete stránku na webu, bude smazána také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunuta do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové stránky z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci stránky v cloudu, aktualizuje se také stránka na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání stránky v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.
 • Stav importované položky: Zde nastavíte, v jakém stavu budou importované stránky do webu – Koncept, Čeká na schválení, Soukromá nebo Publikováno.

Nastavení synchronizace (4)

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizovaná stránka nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí.
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení položek, které souvisejí se synchronizovanými příspěvky, jako jsou např. komentáře, příspěvky a produkty.
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s příspěvky (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Objednávky

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci objednávek.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené objednávky na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně objednávky, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete objednávku na webu, bude smazána také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunuta do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové objednávky z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci objednávky v cloudu, aktualizuje se také objednávka na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání objednávky v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.

Nastavení synchronizace (4)

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizovaná objednávka nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí (např. nadřazená objednávka).
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. produkty).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s objednávkami (např. soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Produkty

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci produktů.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené produkty na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud upravíte produkt na webu, dojde k odeslání aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete produkt na webu, bude smazán také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunut do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

V této části nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové produkty z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci produktu v cloudu, aktualizuje se také produkt na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání produktu v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.
 • Stav importovaných položek: Zde nastavíte, v jakém stavu budou importované produkty do webu – Koncept, Čeká na schválení, Soukromý nebo Publikováno.

Synchronizace skladových zásob (4)

Zde nastavíte možnosti synchronizace množství produktů skladem.

 • Zapnout synchronizaci změn množství skladu: Lze nastavit obousměrnou nebo jednosměrnou synchronizaci. Při volbě “Vybrat vše” bude množství produktů skladem synchronizováno jak z webu do cloudu, tak z cloudu na web.

  Volba “Synchronizovat vybrané” umožňuje zvolit jednosměrnou aktualizaci stavu skladu – z webu do cloudu nebo z cloudu na web.

Nastavení synchronizace (5)

 • Vlastní pole EAN: Pokud u produktů používáte vlastní pole pro kód EAN, pro synchronizaci produktů je třeba vyplnit hodnotu atributu ‘name‘ pro dané pole.

Jak získat hodnotu atributu ‘name‘?

1. Jděte do detailu produktu v administraci WordPress vašeho webu.

2. Zobrazte zdrojový kód stránky a identifikujte input element pro vlastní pole kódu EAN.

př. <input type=”text” class=”short” style=”” name=”_sku” id=”_sku” value=”123″ placeholder=””>

3. Hodnotu atributu ‘name‘ zkopírujte a vložte v nastavení pluginu do pole “Vlastní pole EAN”.

př. <input type=”text” class=”short” style=”” name=”_sku” id=”_sku” value=”123″ placeholder=””> (Tučně je zvýrazněna kopírovaná hodnota.)

U vlastních polí pro ISBN a GTIN je postup obdobný.

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizovaný produkt nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí.
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení položek, které souvisejí se synchronizovanými produkty, jako jsou např. komentáře, příspěvky a produkty.
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s produkty (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (6)

Uživatelé

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci uživatelů.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

Zde nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené uživatelské účty na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně údajů, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete uživatele na webu, bude smazán také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunut do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

V této části nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové uživatelské účty z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny také na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci uživatele v cloudu, aktualizuje se také uživatelský účet na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání uživatele v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.

Nastavení synchronizace (4)

 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. objednávky, komentáře).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s uživatelskými účty (např. soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Rubriky

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci rubrik.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené rubriky na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně rubriky, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete rubriku na webu, bude smazána také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunuta do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové rubriky z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci rubriky v cloudu, aktualizuje se také rubrika na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání rubriky v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.

Nastavení synchronizace (4)

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizovaná rubrika nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí.
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. příspěvky).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s rubrikami (např. soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Štítky

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci štítků.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené štítky na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně štítku, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete štítek na webu, bude smazán také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunut do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové štítky z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci štítku v cloudu, aktualizuje se také štítek na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání štítku v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.

Nastavení synchronizace (4)

 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. příspěvky).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související se štítky (např. soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Kategorie produktu

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci kategorií produktu.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené kategorie produktu na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně kategorie produktu, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete kategorii produktu na webu, bude smazána také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunuta do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové kategorie produktu z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci kategorie produktu v cloudu, aktualizuje se také na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání kategorie produktu v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.

Nastavení synchronizace (4)

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizovaná kategorie produktu nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí.
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. produkty).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s kategoriemi produktů (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Štítky produktu

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci štítků produktu.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené štítky produktu na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně štítku produktu, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete štítek produktu na webu, bude smazán také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunut do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové štítky produktu z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci štítku produktu v cloudu, aktualizuje se také na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání štítku produktu v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.

Nastavení synchronizace (4)

 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. produkty).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související se štítky produktů (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Atributy produktu

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci atributů produktu.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené atributy produktu na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně atributu produktu, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete atribut produktu na webu, bude smazán také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunut do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové atributy produktu z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci atributu produktu v cloudu, aktualizuje se také na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání atributu produktu v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.

Nastavení synchronizace (4)

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizovaný atribut produktu nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí.
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. produkty).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s atributy produktů (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Komentáře

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci komentářů.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořené komentáře na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně komentáře, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete komentář na webu, bude smazán také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunut do koše.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nové komentáře z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci komentáře v cloudu, aktualizuje se také na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání komentáře v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.
 • Stav importovaných položek: Zde nastavíte, v jakém stavu budou importované komentáře do webu – Odmítnuté, Schváleno, Spam, Koš

Nastavení synchronizace (4)

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizovaná kategorie produktu nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí.
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek.
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s komentáři (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Hodnocení

Přepínačem (1) v pravé části povolíte nebo zakážete synchronizaci hodnocení.

Synchronizace dat z webu do cloudu (2)

V této části nastavíte data, která se budou synchronizovat z webu do cloudu. K synchronizovaným položkám budete mít přístup v aplikaci Toret Manager (app.toret.net).

 • Povolit synchronizaci při vytvoření: Při zapnutí této funkce se nově vytvořená hodnocení na webu budou synchronizovat do cloudu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Povolit synchronizaci při aktualizaci: Pokud dojde ke změně hodnocení, odešle se aktualizace do cloudu. Opět lze synchronizovat vše nebo jen některá metadata.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud smažete hodnocení na webu, bude smazáno také z cloudu a na synchronizovaných webech přesunuto do koše.
 • Povolit synchronizaci při smazání: Pokud hodnocení na webu smažete, bude smazána také z cloudu.

Synchronizace dat z cloudu na web (3)

Zde nastavíte data, která bude web načítat z cloudu.

 • Synchronizovat nové: Nová hodnocení z cloudu budou při zapnutí této funkce vytvořeny na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat aktualizace: Pokud dojde k aktualizaci hodnocení v cloudu, aktualizuje se také na webu. Synchronizovat lze vše nebo vybrat jen určitá metadata.
 • Synchronizovat smazání: V případě smazání hodnocení v administraci jiného z propojených webů dojde k přesunu do koše. Při smazání položky přímo v cloudu dojde k trvalému smazání.
 • Stav importovaných položek: Zde nastavíte, v jakém stavu budou importované komentáře do webu – Odmítnuté, Schváleno, Spam, Koš

Nastavení synchronizace (4)

 • Automaticky vytvářet nadřazené položky při notifikaci: V případě, že má synchronizované hodnocení nadřazenou položku, dojde k jejímu automatickému vytvoření, pokud chybí.
 • Synchronizovat související položky: Zaškrtnutí této funkce zajistí, že dojde také ke sdílení souvisejících položek (např. produkty).
 • Synchronizovat aktualizace souborů: Zapnutí této funkce zajistí, že soubory související s hodnocením (např. obrázky, soubory ke stažení) budou při jejich změně aktualizovány.

Provedené změny nezapomeňte uložit. (5)

Nástroje

V této části nastavení pluginu můžete nastavit počáteční synchronizaci nebo vymazat importované položky.

Počáteční synchronizace

Zde můžete spustit počáteční synchronizaci stávajících položek do cloudu. Můžete si vybrat kategorie k synchronizaci a také uvidíte, kolik položek z celkového počtu je synchronizováno.

Vymazat importované položky

Na tomto místě najdete přehled importovaných položek z cloudu do webu – dle kategorií. Importované kategorie položek lze kliknutím smazat z webu.

Zůstaňme ve spojení

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o novinkách v Toret Manageru přímo do e-mailu.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přejít nahoru